Το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι» αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα κατάρτισης συνδυασμένο με εταιρική πρακτική άσκηση και το οποίο έχει λάβει πιστοποίηση από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεάν*

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει δεκάδες ώρες επιμόρφωσης με το εξής πρόγραμμα:

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Digital Era

A) Graphics Design

B) Video Editing

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Innovation and Strategy (Business Planning)

Α) Βιώσιμη Καινοτομία

Β) Business Model / Business Plan

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: Marketing

Α) E-mail Marketing & Social Media

Β) Strategic Marketing Tools: SWOT – PESTLE

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: Project Management     

  • Research
  • Project Planner
  • Google Drive
  • Google Apps
  • Google Forms
  • Digital Signature

ΠΥΛΩΝΑΣ 5: Event Planning

*Προβλέπεται η ελάχιστη συνεισφορά των 30 ευρώ των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος.