Επιλέξιμοι στο πρόγραμμα κρίνονται όσοι πληρούν τις παρακάτω αθροιστικά προϋποθέσεις:

Είναι τελειόφοιτοι/ες (με την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους σπουδών) ή απόφοιτοι/ες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – Ιδιωτικά κολέγια).

Είναι νέες και νέοι έως 31 ετών. Το πρόγραμμα στοιχεύει στην ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας.

Διαθέτουν από μηδενική έως περιορισμένη εργασιακή εμπειρία (μέχρι 4 χρόνια).

Έχουν βιογραφικό με εξωακαδημαϊκές δράσεις, όπως εθελοντισμό, συμμετοχή σε οργανώσεις, καλλιτεχνικές, αθλητικές δραστηριότητες κλπ.