Παράλληλα αλλά και μετά το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν με πρακτική άσκηση 20 ωρών την εβδομάδα σε ευέλικτο ωράριο που θα συμφωνηθεί με τον οργανισμό. Η πρακτική άσκηση θα γίνει κυρίως εξ αποστάσεως.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 18 εβδομάδες.

Σε όλη τη διάρκειά της θα υπάρχει καθοδήγηση από την ηγετική ομάδα του careerandstudies.gr καθώς και διπλή αξιολόγηση του συμμετέχοντα με σκοπό τη συνεχόμενη βελτίωση της απόδοσής του.