Το «Εξελίσσομαι» είναι το δυναμικό πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και απόκτησης πολυδιάστατης επαγγελματικής εμπειρίας που απευθύνεται σε νέους και νέες τελειόφοιτους και απόφοιτους.

Βασικός στόχος του “Εξελίσσομαι” είναι η προσφορά μοναδικών ευκαιριών στους νέους και τις νέες της χώρας να αποκτήσουν εκπαίδευση και εμπειρία στους τομείς αιχμής που αναζητά η αγορά εργασίας. Το «Εξελίσσομαι» γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στις σπουδές και την αναζήτηση εργασίας.

Το “Εξελίσσομαι” έχει λάβει πιστοποίηση σε επίπεδο Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!

Το «Εξελίσσομαι» εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του careerandstudies.gr και υποστηρίζεται και χορηγείται από το citycampus.gr και τη Διάδραση.

Αυτή τη στιγμή τρέχει νέος κύκλος αιτήσεων μέχρι 22/9/2023

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στο «Εξελίσσομαι» οραματιζόμαστε μια κοινωνία με ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους και τις νέες. Θέλουμε να προσφέρουμε τα εφόδια εκείνα που θα σας κάνουν περισσότερο επιλέξιμους από την αγορά εργασίας. Αποστολή μας είναι η με κάθε τρόπο επαγγελματική ενδυνάμωση των τελειόφοιτων και απόφοιτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

  • Ενισχύουμε την επαγγελματική απασχολησιμότητα των νέων μέσα από την παροχή πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας και απασχόληση σε εταιρικό project σε θέσεις αιχμής.
  • Περιορίζουμε την ανεργία μέσα από την προσφορά των κατάλληλων εφοδίων διεκδίκησης καλύτερης εργασίας.
  • Καλλιεργούμε όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την πρακτική εφαρμογή τους μέσα από τις δεκάδες ώρες επιμόρφωσης στους τομείς αιχμής που αναζητούν οι εταιρείες.
  • Καινοτομούμε, γιατί αναπτύσσουμε και τις ηγετικές ικανότητες των νέων για γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Το «Εξελίσσομαι» αποτελείται από δύο βασικούς άξονες: Ο πρώτος περιλαμβάνει κατάρτιση μέσα από συμμετοχή σε ασύγχρονα video μαθήματα, ώστε ο συμμετέχων να έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει με την άνεσή του και στο χρόνο που μπορεί. Έτσι, αποτελεί μοναδικό πρόγραμμα υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης με την παροχή των κατάλληλων εφοδίων σε νέους και νέες. Διάβασε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα κατάρτισης.
  • Επιλέξιμοι για το πρόγραμμα είναι νέες και νέοι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετικά περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία και δίψα για εξέλιξη. Από τις αρχικές αιτήσεις ένας μικρός αριθμός τελικών συμμετεχόντων θα επιλεγεί. Διάβασε εδώ περισσότερα για το ποιοι είναι επιλέξιμοι.
  • Το «Εξελίσσομαι» περιλαμβάνει και ένα φιλόδοξο σχέδιο απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν με καθαρά επιχειρησιακούς και εταιρικούς όρους. Δες εδώ περισσότερα για την πρακτική άσκηση.
  • Το «Εξελίσσομαι» είναι πιστοποιημένο πρόγραμμα από την ACTA – Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η πιστοποίηση – βεβαίωση δίνεται αυστηρά μετά από διπλή αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και αποκλειστικά μετά την απόλυτη ολοκλήρωσή του. Δες εδώ περισσότερα για την πιστοποίηση.
  • Το πρόγραμμα είναι δωρεάν* για τους επιλέξιμους να συμμετάσχουν σε αυτό, καθώς το citycampus.gr χορηγεί υποτροφίες. 

*Προβλέπεται η ελάχιστη συνεισφορά των 30 ευρώ των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος.

Τι θα αποκομίσεις από το πρόγραμμα:

Βαθιά γνώση όλων των απαραίτητων digital εργαλείων που απαιτούνται πλέον σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα.

Βασικές γνώσεις του marketing και την επικοινωνίας που είναι χρήσιμα για να μην μένεις στάσιμος στην εργασία σου.

Βασικές γνώσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής και του business planning, απαραίτητων εργαλείων για την πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κινείται η αγορά.

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία μέσα από την πρακτική άσκηση, στην οποία θα υπάρχει καθοδήγηση, προτάσεις βελτίωσης και αξιολόγηση.

Πιστοποίηση των γνώσεών σου από πανεπιστημιακό φορέα πιστοποίησης.

Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου όλης της συμμετοχής σου στο πρόγραμμα.

Διαβατήριο για άμεση επαγγελματική ανέλιξη.

Και όλα αυτά ΔΩΡΕΑΝ!*

*Προβλέπεται η ελάχιστη συνεισφορά των 30 ευρώ των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος.

Κάνε την αίτησή σου τώρα με το βιογραφικό σου στο exelissomai@careerandstudies.gr. Ο αριθμός των επιλέξιμων θα είναι περιορισμένος!